Filozofia

Nasze meble to nie tylko wyposażenie pomieszczeń, ale nade wszystko szansa na samookreślenie się i tworzenie wizji własnego życia, w którym wysoka jakość pozwala docenić jego smak.
Potrzeba wypełnienia przestrzeni wysmakowanymi meblami stała się przyczyną i motorem stworzenia strony idealmeble, tak by realizując swoje własne marzenia móc stać się cząstką realizacji marzeń innych ludzi - non omnis moriar.